RADIO BUU

back to the Codrops Tutorial Images by tibchris
                   
 
Radio Program
08.30 น. เปิดสถานี
08.30 น. – 08.45 น. รายการ “คำพ่อสอน”
08.45 น. – 09.30 น. รายการ “รอบรั้วบูรพา”
09.30 น. – 10.30 น. รายการ “Music for You”
10.30 น. – 11.00 น. รายการ “เพื่อสุขภาพ”
11.00 น. – 11.30 น. รายการ อาสา Asian
11.30 น. – 13.30 น. รายการ“เพลงไทย ไลฟ์ สไตล์”
13.30 น. – 14.00 น. รายการ สาระน่ารู้ จากม.บูรพา
14.00 น. - 14.30 น. รายการ “ICT มีเรื่องเล่า”
14.30 น. – 15.15 น. รายการ “รอบรั้วบูรพา” ( Rerun )
15.15 น. – 15.45 น. รายการ “รักษ์ภาษาไทย”
10.30 น. – 11.00 น. รายการ “ธรรมะส่องใจ”
16.30 น. ปิดสถานี
 
Copyright © Computer Center, Burapha University | 2014